Članarine za 2014. godinu

Molimo članove SRD 315 Sjeverozapad da podmire članarine za 2o14. godinu. Novi članovi se mogu učlaniti ovdje.
Hvala Vam što podupirete rad našeg kluba.